Voorlichting scholen

Enjoycleaningup heeft een lespakket samengesteld voor scholen Deze is vrij te gebruiken door scholen.

Introductie film

We hebben een handleiding gemaakt voor docenten en vrijwilligers om hier mee aan de slag te gaan

Deze voorlichting is mede tot stand gekomen met de hulp van “Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden”. Voice over is van Nancy van nancyvermaning.nl