Taakgroepen

Interne zaken

Zet jouw kwaliteiten in om de wereld mooier te maken. Met de taakgroepen van Enjoycleaningup zet je je samen met gelijkgestemden in voor één onderdeel in de stichting. Van financiën tot robotontwikkeling en van lobbytaken tot het hosten van inspirerende evenementen.

Onder de vacature ‘SPIN IN HET WEB’ volgt een kleine samenvatting van de groepen die nu voor de Stichting Enjoycleaningup “aan het werk” zijn.  In elk van deze groepen is minstens een van de bestuursleden actief aanwezig, maar… we missen jou!

Denk je graag mee, houd je van plannen en organiseren en… houd je graag het overzicht?  Wij zoeken zo iemand:

Iemand die de groepen verbindt, informatie tussen de verschillende groepen deelt en ervoor zorgt dat er geen ‘eilandjes’ ontstaan, maar de Stichting een dynamisch geheel blijft. 

Iemand die Alex met raad en daad terzijde staat, maar ook iemand die vinger aan de pols houdt bij de ontwikkeling van de robotica en dat weer deelt met de groep die in het land lobbyt en met de groep die verantwoordelijk is voor de financiën van de Stichting.   

De mensen binnen de Stichting Enjoycleaningup houden niet van vergaderen, dus geen verloren avonden, maar juist dankzij jou en een goed werkende website is iedereen binnen de stichting op de hoogte van lopende zaken en spannende vooruitzichten.   JIJ bent onze verbinder !!

Voel je ervoor om ons te ondersteunen?     Geweldig !! 

We willen dan uiteraard ook wat bieden:

 • Een enthousiaste vriendengroep met eenzelfde missie
 • Een jaarlijks teamuitje
 • Een groot bereik op sociale media 
 • Een ongelofelijk goed gevoel 😉 

Uiteraard krijg je de volledige vrijheid op het gebied van

 • Vormgeving en grootte van een door jou samen te stellen groep
 • Frequentie en locatie van samenkomst met gelijkgestemden
 • Creativiteit en het bedenken van eigen taak / taken
De groepen die nu aan het werk zijn binnen de Stichting:
Inspiratie en directe operationele zaken

Op dit moment is Alex van Eck, oprichter van de Stichting, onze grote inspirator. Hij spaart kosten noch moeite, is bij bijna elke cleanup te vinden en bedenkt steeds weer nieuwe dingen om zwerfafval uit onze leefomgeving te verwijderen.   Alex legt vier keer per jaar verantwoording af aan het bestuur. Zowel voor wat betreft de directe operationele zaken aan voorzitter Frea Wiegand Bruss en secretaris Michel Ruiterman, als voor de financiën aan penningmeester Ruud Tuinenburg

Technologie en innovatie 

Rondom Alex heeft zich een groep tech-mensen gevormd. Deze groep houdt zich onder bezielende leiding van Vincent Diks bezig met het ontwikkelen van robotica om “zooi” uit de natuur te halen.  Op dit moment wordt er gewerkt aan een robothond die afval “apporteert” (BOI) én aan een robothond die peuken opruimt (vuilnisbakkie), daarnaast ontwerp deze groep een nieuwe website www.minderzooi.nl waarmee we mensen willen bewegen om te doneren voor het feit dat andere mensen zwerfafval opruimen. 

Beleid en lobby

Opruimacties zijn meestal ad hoc en leveren slechts tijdelijk meerwaarde. Opruimen moet ons inziens ‘standaard’ worden. 

Hoe kunnen we dit bereiken ?

De Stichting is begonnen met één hond (Joy) die er lol in had om flesjes uit de natuur te halen. Vervolgens is dit uitgebreid naar meerdere hondeneigenaren. Op dit moment ruimen meer dan 500 honden (en hun eigenaren) dagelijks zwerfvuil op. (zie website….) 

Hieruit is een ander initiatief ontstaan: 

Het bedrijf Ernst & Young geeft alle medewerkers tijdens hun lunchrondje een knijper mee. De medewerker die het meeste afval raapt krijgt een presentje en uiteraard eeuwige roem. Het is een leuk tijdverdrijf en opruimen is zo uit het ‘verdomhoekje’ gehaald.

De vraag die hieruit voortvloeide is: 

Kunnen we genoemde initiatieven uitrollen over universiteiten en hun studenten(verenigingen)? Kunnen we iets met festivalgangers, met dorpsfeesten, met sportclubs? Kunnen we – in samenspraak met politie – zwerfafval voorkomen? Lokale initiatieven ondersteunen? Het beleid rondom afval in jouw omgeving steunen of juist wijzigen?

Deze uitdagingen liggen op dit moment bij een groep jonge, enthousiaste heren die veel affiniteit hebben met de gemeentelijke dan wel landelijke politiek.  

Met behulp van het netwerk van deze heren hebben we toegang tot:

 • Plaatselijke politici
 • Plaatselijke gezagsdragers 
 • Inwoners van de stad / het dorp
 • Leden van de sportclub, serviceclubs, businessclubs

En waarschijnlijk ook tot al lopende initiatieven, die we onder de paraplu van de Stichting Enjoycleaningup een veel groter platform kunnen bieden en daardoor ook meer kennis, innovatie, efficiëntie.

Let's get in touch!

Enthousiast? Super! Stuur ons een berichtje.

Breng jij meer aan de tafel ?

Ben jij intrinsiek gemotiveerd om je hard te maken tegen slechte klimaatverandering? Zet je dan in als teamleider van een taakgroep. In deze rol ben jij het aanspreekpunt van de groep, zowel intern als extern. Jij bent de motivator, de drijfveer, de onuitputbare kracht om van jouw groep een effectief orgaan te maken, zonder dat de kaars na weken van tegenslag of gebrek aan communicatie uitdooft. Kun jij het aan?