Neeltje Jans

i.p.v. om tegen de windmolens te vechten is er een Don Quichot genaamd Inge de Groot die samen met haar vriendin Conny Schoenmakers het gevecht aangaat tegen zwerfafval op Neeltje Jans.

Hier geen strandtenten en een enorme commercie maar het duingebied bij Neeltje Jans is het broedgebied een zeldzame kolonie dwergsterns, van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw maar ook vele andere kustvogels.

Kustvogels die bedreigt worden door vervuiling. Van grote stukken plastic tot kleine korreltjes die aangezien worden als voedsel door de vogels. Maar goed dat er dan Don Quichot’s zijn die keer op keer er op uit trekken en doen wat ze kunnen. 

Jij kunt helpen!

Inge organiseert diversen keren per jaar opruimacties en hulp is wenselijk! Schrijf je in voor deze nieuwsbrief zodat als er weer van alles aanspoelt we dit snel met behulp van vrijwilligers dit kunnen opruimen!

Schrijf je in voor de: Nieuwsbrief