Clean-up Utrecht

Met acht helden hebben we de kou getrotseerd in Utrecht! Dit was meer dan alleen een clean-up; het was een ervaring op zich. Een deel van de dag vond plaats rondom een koffietafel in het Laboratorium, waar Alex, de oprichter van EnjoyCleaningUp, het verhaal van de stichting deelde. Hij belichtte niet alleen de missie van de organisatie, maar ook waarom het zo essentieel is om ons milieu schoon te houden. Dit luchtige en positieve verhaal, doorspekt met enkele lachmomenten, zorgde voor een vrolijk begin van de zaterdag en deze actie.

Continue reading “Clean-up Utrecht”